HVAD KAN FORVENTES VED OVERSPILNING AF GAMLE MEDIER ?

 

Med de medier og den kvalitet vi oplever og ser på TV, på film, hører i radio og på musikoptagelser i dag, kan det være svært at gense gamle minder overspillet fra gamle medier uden at man synes det er dårlig kvalitet og at man 'husker det' som langt bedre.

Både teknikken fra den gang og tidens slitage har sat sine begrænsninger.

Vi vil altid prøve at fjerne både sne, støj mv. med vores studioudstyr ved overspilningen - men husk at kvaliteten på det som er optaget og måden medierne har været opbevaret frem til de nu indleveres, er det vi har at arbejde med og det som overspilles:

Det som dermed kan høres hhv. ses bagefter vil mindst vil være den samme kvalitet som det der er indleveret - aldrig dårligere - og oftest bedre:

Vores anbefaling er, at der til gensyn/genhør med gamle optagelser og minder, hører oplevelsen af, at dette stammer fra gamle tider, optaget på fortidens udstyr og på medier fra en anden tid, - så lidt gamle ridser og susen som vi ikke har kunne fjerne under overspilningen, er en del af mindet: Nyd minderne frem for at blive skuffet eller irriteret.

Og frem for alt - tro ikke at det som er på de indleverede medier er i samme kvalitet eller med samme muligheder som moderne digitale medier har: Sådanne ting kan vi godt tilbyde at lægge på - hvis vi aftaler dette inden.

Et forhold som ikke normalt kommer med (uden aftale) ved overspilning fra gamle medier, er:

OPDELING I ENKELT OPTAGELSER

Kassettebånd, spoler, LP, Videooptagelser, film, mv. - overspilles som udgangspunkt som een samlet optagelse pr. side af mediet.

Dette betyder bl.a.

at hvis et videobånd/filmspole indeholder 3-4 optagelser 'ser' vores udstyr det blot som en lang optagelse.

at et lydbånd (kassette, spole, mv.) vil som udgangspunkt 'ses' og overspilles som een optagelse pr. side - og det samme gælder en LP.

Hver medie og hver side på mediet vil naturligt blive lagt som separate optagelser og navngives som ønsket på bestillingen.

Men lad os endelig gentage: Vi vil gerne gøre det anderledes på en opgave - så meddel os det gerne ved indleveringen hvis andet eller noget specielt ønskes:

 

GAMLE BÅND - ER GAMLE ..

Vi er meget nænsomme og forsigtige med de gamle medier der indleveres og vi gør en stor indsats for at få overspillet alt hvad der findes optaget og helst således at original båndet kun skal afspilles een gang. Der er derfor en del forarbejde med de gamle medier, klimatisering, affugtning, opvarmning, fjernelse af skimmelsvamp, reparation og så videre. Med mindre dette er meget slemt og noget vi, inden vi går i gang, har måtte indgå en speciel aftale på, er dette er ikke noget vi tager ekstra for - men det forlænger tiden før det overspillede er klart.

Uanset hvor nænsomme og forsigtige vi behandler meget gamle medier og bånd, er de gamle og det kan betyde at af og til vil nogle af disse forfalde, knække og smuldre og lignende under overspilningen: Dette betyder at vi lykkes med at overspille indholdet men at båndet / spolen efterfølgende ikke bør afspilles igen uden en større restaureringsopgave som ikke er med i vores priser og tilbud.

Et eksempel på dette er stål tråd bånd (ca. 60 år gamle) hvor tråden efter så mange år på spolen, krøller under overspilningen når den rulles af, så denne efterfølgende kun manuelt kan gen-opvikles til den originale spole.

Vi gør det gerne hvis dette specielt ønskes: Ønskes gamle bånd og spoler derfor efterrenoveres til fremtidig brug, skal dette oplyses inden vi går i gang, så vi kan aftale omfang og omkostninger for dette.

FÅ GERNE SPECIELLE ØNSKER OPFYLDT

Vi tilbyder gerne at gøre næsten alt hvad det ønskes og aftales.

Vi har bl.a. opfyldt følgende ønsker, med succes -

  • opdelt lydoptagelser så de har samme inddeling som på en ny 'købe CD'
  • opdelt film optagelser så uønskede klip/sekvenser er skåret fra
  • opdelt film bånd i de enkelte optagelser fra bl.a. bryllup, ferier, mv, så de kan ses separat på DVD menuen - som på en ny 'købe DVD'
  • lagt undertekster på (dansk, tysk, engelsk, spansk) film optagelser
  • fjernet personer fra optagelser.
  • fundet specielle dele af optagelser og 'kun' overført disse - både fra lyd og film medier
  • lagt lyd på smalfilm - både musik og indtaling fra den som får overspillet, med vedkommendes egen fortælling undervejs.
  • indspillet lyd / film, hjemme hos ønskede personer rundt i landet og lagt dette på som indledning til de efterfølgende optagelser.
  • lagt bedre farver på
  • lagt anden lyd på filmoptagelser

.. og løst mange andre ønsker

Læs evt. lidt mere under redigering  og giv os et ring: Næsten alt kan imødekommes og løses: Vi giver gerne en fastpris så der ikke kommer ukendte omkostninger.

 

DATA BÅND / DATA MEDIER

Overførsel af data fra data medier er sjældent noget problem for os uanset bånd/medie type. Som data ejer skal man dog være opmærksom på at vi næppe har det samme operativsystem og software som blev brugt i sin tid til at indlæse data.

Overspilning / udlæsning af data sker derfor altid ved, at de filer og data der findes hentes ud til et nyt selvvalgt medie (f.eks. egen ekstern disk / USB-stick, etc. ) som de filer der er gemt. Tolkningen af hvordan disse data skal åbnes hhv. kan genbruges på samme både som de er indlæst, overlader vi til data-ejeren - med mindre andet aftales som særskilt opgave efterfølgende:

Læs evt. lidt mere under redigering  og giv os et ring: Næsten alt kan imødekommes og løses: Vi giver gerne en fastpris så der ikke kommer ukendte omkostninger.

 

DIAS, FOTOGRAFIER OG NEGATIVER

Skanning og digitalisering af DIAS, Foto's og negativer sker altid ved at 'alt skannes' - dvs. at der skannes til kanten så intet mistes eller fejlagtigt skæres fra.

For DIAS betyder dette at alt i rammen kommer med, så hvis det indsatte dias i rammen ikke udfylder hele rammen vil der komme en lille hvid/sort kant med.

For Fotografier, betyder dette at er der en gul/hvid kant på fotografiet vil denne blive skannet ind også.

For Negativer, betyder dette at der ofte vil blive skannet 'til hulkanten' og dermed at en række negativer vil få en lille sort kant rundt om selve billedet.

DIAS og Negativer kan vende forkert - både på hovedet men også spejlvendt. Vores udstyr og kvalitetskontrol vil typisk fange hvis det skal drejes og hvis der er skilte/nummerplader eller andet på billedet sikre at det vender rigtigt. Men der vil være skannede DIAS og Negativer som kun ejer kan vide hvorvidt det er spejlvendt eller ej.

Efterbehandlingen  kan nemt foretages selv på en alm. PC eller MAC, men naturligvis hjælper vi meget gerne med dette arbejde hvis dette ønskes - evt. sammen over en kop kaffe. Læs evt. lidt mere under redigering  og giv os et ring: Næsten alt kan imødekommes og løses: Vi giver gerne en fastpris så der ikke kommer ukendte omkostninger.

 

 
KONTAKT: Overspil | Norgesvej 10B | 2800 Lyngby | TLF: +45 2511 2700 | MAIL: info@overspil.dk
 
 
Bestillingsliste.pdf